Pojdi do vsebine

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Za mamice novorojenčkov

  • Novorojenčki so v času epidemije obravnavani enako kot prej, izveden je ves preventivni program in opravljeni so vsi pregledi.
  • Trenutno je zaradi epidemije uveden popolni rooming-in.
  • Če novorojenčkovo zdravje to dopušča, sta z mamico lahko odpuščena že 48 ur po porodu.
  • Ambulantne preglede po hospitalizaciji opravljamo po predhodnem dogovoru v sodelovanju s patronažno službo (057000738).
  • V primeru medicinske indikacije za ultrazvok kolkov le tega opravljamo v starosti 6 tednov (o eventuelni odpovedi pregleda boste pravočasno obveščeni po telefonu).