Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Čezmejno sodelovanje Bolnišnice Postojna

Bolnišnica Postojna je v lanskem letu prijavila štiri projekte za sodelovanje pri čezmejnem programu Interreg Italija- Slovenija 2014-2020. Uspešno je presojo prestal en projekt, pri katerem poleg bolnišnice sodelujejo še Fakulteta za vede o zdravju Izola na slovenski strani ter Univerza v Trstu in Bolnišnica Burlo Garofolo na italijanski strani. Naziv projekta je  »Cross Border network for migrant women: social integration, sexual and reproductive health«. Projekt bo predvidoma trajal do 28.2.2019 in ga v pretežnem delu financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Fotografija je z operativnega sestanka v bolnišnici, na katerem je bilo dogovorjeno, na kakšen način bomo k projektu pristopili na slovenski strani.