Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o zavodu

Naziv javnega zavoda: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna (v nadaljevanju: zavod)

Osebna izkaznica zavoda:

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
SEDEŽ: Prečna ulica 4, Postojna
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197
DAVČNA ŠTEVILKA: SI44498403
ŠIFRA UPORABNIKA: 27855
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100-6030278573
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009
SPLETNA STRAN: www.bolnisnica-po.si
USTANOVITELJ: Vlada RS
DATUM USTANOVITVE: 1993

Dejavnosti:

  • bolnišnično zdravstvena dejavnost (N 85.110)
  • specialistična izven bolnišnična dejavnost (N 85.122)
  • samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141)
  • dejavnost lekarn (G 52.310)
  • gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (dejavnost menz (H 55.510), priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010)
  • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. (M 80.422).

Organi zavoda:

  • svet zavoda
  • direktor
  • strokovni svet
  • disciplinska komisija