Telefon: 05 7000 720

Nahajate se tukaj

Energetska sanacija bolnišnice

16 Nov 2012

V letu 2010 je Bolnišnica Postojna na razpisu Ministrstva za zdravje uspešno kandidirala za pridobitev sredstev EU, namenjenih za energetsko sanacijo bolnišnice. Cilj projekta je: znižati stroške za energijo.Projekt je bil zaključen v letu 2013.

 

 

Že izvedeni ukrepi so:

  • Projektna in investicijska dokumentacija
  • Toplotna izolacija objekta proti strehi
  • Zamenjava oken in vrat
  • Sanacija razsvetljave
  • Sanacija fasade
  • Sanacija kotlovnice in podpostaj
  • Sanacija ogrevalnega sistema
  • Vgradnja solarnega sistema.
  • Elektronsko spremljanje porabe energije
Vrednost celotne energetske sanacije je nekaj čez 1 milijon EUR.
 
Operacijo delno financira EU in sicer iz Kohezijskega sklada, operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2012, 6. razvoja prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.
 
Nepovratna sredstva predstavljajo 90 % upravičenih stroškov sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85 %-ni delež, slovenska udeležba pa 15 %-ni delež.
 
Z izvedbo operacije bo bolnišnica dosegla sledeče cilje:
- prihranek toplote 882,485 MWh/leto
- prihranek električne energije 213,615 MWh/leto
- specifični prihranki 548 kWh/m2/leto
- predvidena raba toplote in električne energije po sanaciji 591,823 MWh/leto
- predvidena proizvodnja OVE 85,3 MWh/leto