Specialistična ambulanta za UZ kolkov

Urnik:

SREDA 12.30 – 14.30
Mag. BRATINA Petra, dr.med., spec. ped.
NABERGOJ Petra, dr.med., spec. ped.

V ambulanti za ultrazvok kolkov opravljamo ultrazvočni pregled kolkov dojenčkov do dopolnjenega 4. meseca starosti. Otroci, ki so bili rojeni v naši porodnišnici, imajo ob odpustu priložen UZ izvid kolkov, kjer je pripisan tudi kontrolni datum pregleda v naši ambulanti. Dojenčki, ki niso bili rojeni v naši porodnišnici, pridejo na UZ pregled kolkov po predhodnem dogovoru za datum.

Naročanje

05 7000 738 (Pokličite v dopoldanskem času.)
Osebno vsak delovnik od 7.00 – 14.00
E-pošta: narocanje@bolnisnica-po.si
Po pošti na naslov: Bolnišnica Postojna, Prečna 4, 6230 Postojna
Čakalna doba: Čakalne dobe ni. Za UZ kolkov mora biti otrok star 3 mesece.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Robert Likar, dr. med. (tel. št.: 05 7000 720).

05 7000 738 narocanje@bolnisnica-po.si