Anketni vprašalniki

Zanima nas vaše mnenje o vaši izkušnji z našo bolnišnico. Anketa je popolnoma anonimna. Informacije, ki jih bomo prejeli od vas, nam bodo v pomoč, da svoje storitve še izboljšamo.

Prosimo izberite ustrezno anketo. Vse ankete so anonimne.

Tudi Ministrstvo za zdravje zanima zadovoljstvo pacientov z zdravstveno obravnavo po posameznih izvajalcih. S kratkim spletnim vprašalnikom, za katerega potrebujete 5 minut, lahko ocenite, kako ste zadovoljni z Vašo zdravstveno obravnavo. Vaša ocena jim bo v pomoč, z namenom izboljšanja nekaterih vidikov kakovosti poslovanja v zdravstvenem zavodu in sistemu zdravstvenega varstva. Do vprašalnika lahko dostopite preko spletnega portala Zvem, na zavihku eZdravje.