Obisk dijakov zdravstvenega programa Srednje šole Zagorje

Dijakinje in dijaki programa Zdravstvene nege na Srednji šoli Zagorje so na obisku v naši bolnišnici od blizu spozna(va)li poklice in delo medicinskega osebja ter si ogledali vse oddelke naše ustanove. Bolnico in delo zaposlenih sta jim predstavila glavna sestra Jana Čelhar ter direktor Aleksander Merlo in jih opozorila, naj dobro razmislijo o izbiri poklica. Na šoli so prepričani, da takšni obiski mladim zagotovo pomagajo pri odločitvi o nadaljevanju šolanja in zaposlitvi, zato so naši redni gostje že več let.

Tokrat so se sprehodili po ginekološkem oddelku in si ogledali porodno sobo, ustavili pa so se tudi v babiški hiši in na novem oddelku za oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Glavna sestra Jana Čelhar je obiskovalcem predstavila svoje 20-letne delovne izkušnje in jih seznanila s posebnostmi poklica medicinske sestre. Opomnila jih je, da dobro pretehtajo svoje poklicne želje in o zaposlitvi razmišljajo že v času izobraževanja, še posebej v času praktičnih vaj v medicinskih ustanovah, ko lahko izkažejo svojo pripravljenost za timsko delo.

O pomenu prenosa znanja je dijakinjam in dijakom spregovoril tudi direktor bolnišnice Aleksander Merlo. Spomnil je na to, da ima naša »hiša« vedno odprta vrata za tiste, ki se radi učijo. Spomnil je tudi na nekatere za porodništvo pereče posebnosti slovenskega zdravstvenega sistema in nevarnosti določenih trendov, kot sta zavračanje osnovnega otroškega cepljenja in naraščanje porodov na domu. »Vi morate biti poslanci vašega poklica,« jim je položil na srce. »Porodništvo je super poklic, ampak tudi izjemno težek. Za takšno delo se enostavno moraš roditi,« je prepričan, zato je gostom svetoval, naj ob nadaljnjem izobraževanju dobro poslušajo svoj notranji glas.