Obiski v bolnišnici

Čas obiskov v bolnišnici je vsak dan med 13.30 in 14.30. 

Obiski so dovoljeni partnerjem in sorojencem, če so zdravi.