OBVESTILO O PRENOSU ZARODKOV

OBVESTILO O PRENOSU ZARODKOV

Pare, ki so imeli v naši bolnišnici shranjene zarodke, pridobljene v postopkih OBMP obveščamo,

da so bili vsi zarodki preneseni v naš Center za zdravljenje neplodnosti iz Ginekološke klinike v Ljubljani.

Za začasno hranjenje in pomoč pri transportu se iskreno zahvaljujemo osebju Ginekološke klinike v Ljubljani.

Podjetju Medicross pa se zahvaljujemo za podarjeni transport.