Študentke babištva so spoznavale praktično delo pri nas

Bolnišnica Postojna že več let aktivno sodeluje z oddelkom za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana, kjer v okviru letošnje mednarodne poletne šole poskušajo prenesti z raziskavami dokazane izsledke (evidence-based practice) v prakso. Kot je povedala višja predavateljica Tita Stanek Zidarič, vodja katedre za babištvo, so našo bolnišnico obiskali prav zato, ker predstavlja dober primer hitrega prenosa znanstvenih dognanj v praktično babiško delo.

Svojim in tujim študentkam ter gostujočim profesorjem iz Sarajeva, Reke, Firenc ter s Češke, iz Estonije in Belgije so želeli predstaviti delo v naši ustanovi, goste pa je zanimal predvsem  porodniški del in še posebej babiška hiša. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali vse bolnišnične oddelke ter prisluhnili glavni sestri Jani Čelhar in njenim kolegicam, ki so jih seznanile z organizacijo in posebnostmi dela na porodnem oddelku.

Z oddelkom za babištvo Zdravstvene fakultete Ljubljana sicer sodelujemo tudi pri praktičnih diplomskih izpitih, študentke pa k nam redno prihajajo na klinično usposabljanje.