Zgodnje odkrivanje okvare sluha pri novorojenčkih

Za razvoj govora in s tem jezika ter za duševni in čustveni razvoj je zelo pomemben sluh. Z zgodnjim odkrivanjem prirojene okvare sluha ter zlasti ustreznim ukrepanjem in zdravljenjem lahko kasnejše posledice omilimo, zato večina porodnišnic v Sloveniji izvaja presejalni test, da bi dovolj zgodaj odkrile okvare sluha. V naši porodnišnici smo začeli izvajati to preiskavo februarja 2003.

Preiskavo, t. i. otoakustično emisijo, opravljamo pri novorojenčkih, starejših od 2 dni. V zunanji sluhovod vstavimo sondo, ki iz čutnic notranjega ušesa (Cortijevega organa) izvablja signale in jih posname. Aparat pokaže, ali je posnetek ustrezen. Na kakovost izvedbe preiskave vpliva nemir otroka, zunanji hrup ali delno neprehoden sluhovod (zelo ozek sluhovod, prisotnost plodovnice). V teh primerih je treba preiskavo ponoviti.

Če posnetek ni ustrezen, kar se zgodi le pri približno 1 odstotku novorojenčkov, napotimo otroka na nadaljnje preiskave k audiologu. Prirojena okvara sluha se pojavi v povprečju pri 1 od 1000 novorojenčkov.

S tovrstno preiskavo ni mogoče odkriti napredovanja okvare niti napovedati morebitne kasnejše okvare sluha.

Alenka Pleško Mlakar, dr. med.