Porod v babiški hiši

Veseli nas, da razmišljate oz. da ste se odločili za porod v naši babiški hiši.
Prvi pogoj je, da ste zdravi in da je potekala nosečnost brez zapletov. Babiška hiša je namreč namenjena izključno zdravim nosečnicam, ki si želijo popolnoma naraven porod. To v grobem pomeni porod brez protibolečinskih sredstev in brez porodniških postopkov, ki bi pospešili porod.

Zaradi trenutnih razmer rezervacija babiške hiše ni mogoča, saj so njeni prostori rezervirani za bivanje bolnic, ki so pozitivne na SARS-CoV-2.

Prednosti poroda v babiški hiši

 • Naraven porod.
 • Sprostitev v mirnem okolju, ki spominja na dom.
 • Veliko prostega gibanja, saj imate na voljo celoten apartma.
 • Prisotnost ene babice ves čas poroda.
 • Porod poteka v ritmu, ki ga narekuje porodnica.
 • Po porodu lahko z vami stanujejo tudi starejši otroci.
 • Lastna kuhinja, sanitarije, itd.
 • Takojšnja samostojnost (dojenje, previjanje, itd.).
 • Neprekinjen stik z novorojenčkom- popolni rooming.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za normalen vaginalni porod

 • Zdrava nosečnica (brez kroničnih bolezni, okužb, itd.).
 • Pravilno potekajoča nosečnost (brez zapletov, bolezni, itd.).
 • Nosečnost med 38 in 41 t.g.
 • Prvorodnica ali prejšnji porodi brez zapletov.
 • Ni znakov preeklampsije (edemi, beljakovine v urinu) ali gestacijske hipertenzije.
 • Začetek poroda je spontan (SRM, popadki, čep).
 • Normalno prehranjena nosečnica (povišanje TT max. 18 kg).
 • Zadnji Hb nad 100 mg/L.
 • Enoplodna nosečnost.
 • Plod v glavični vstavi.
 • Primerna rast ploda.
 • Normalen CTG.
 • Posteljica izven spodnjega segmenta maternice.
 • Plodovi ovoji intaktni ali SRM manj kot 24 ur.
 • Ni krvavitve.
 • Mlečna plodovnica.
 • Mlajša od 40 let.

Kontraindikacije

 • Nosečnica s kroničnimi boleznimi, okužbami, itd.
 • Rizična nosečnost.
 • Nosečnost pod 38 in nad 41 t.g.
 • Posebnosti porodniške anamneze (kronične bolezni).
 • Preeklampsija, gestacijska hipertenzija, proteinurija.
 • Gestacijski diabetes.
 • Sprožen porod.
 • Prekomerno prehranjena nosečnica, dvig TT več kot 18 kg.
 • Zadnji Hb manj kot 100 mg/L.
 • Večplodna nosečnost.
 • Plod v medenični vstavi.
 • Neprimerna rast ploda: IUGR, potrjeno velik plod.
 • Sumljiv ali patološki CTG.
 • Predležeča posteljica ali nizkoležeča placenta.
 • SRM več kot 24 ur.
 • Nejasna krvavitev.
 • Mekonijska plodovnica.
 • Okužba matere.
 • Mati zavrača kri in krvne pripravke v primeru hude krvavitve.

1. Razgovor

V želji, da bi se bolje spoznali in lažje prisluhnili Vašim željam, Vas vabimo na razgovor z babico in ogled babiške hiše mesec dni pred predvidenim terminom poroda. Predhodno pokličite na 05 7000 720, da se dogovorite za termin!

Babica, ki je prisotna na razgovoru bo Vaša izbrana babica, ki si sama poišče zamenjavo za slučaj neodložljivih obveznosti. Z njo pregledate oz. sestavite porodni načrt in ga zapišeta oz. priložita klinični poti.

2. Sprejem

Sprejem poteka v sprejemnici porodnega bloka po ustaljeni doktrini (CTG, RR, T, pulz, anamneza, vag. pregled, sprejem ginekologa). Dežurni ginekolog oceni, če je porodnica primerna za vodenje poroda v babiški hiši.

Babico, ki je imela razgovor s porodnico mesec dni pred terminom, pokličejo kolegice, ko je porod v aktivni fazi (MU odprto vsaj 4 cm), do takrat se par sprehaja oz. počiva v babiški hiši ali gre po oceni dežurne ekipe še domov.

3. Porod

Intravenozni kanal ni potreben, dokler porod normalno poteka. Spremljanje plodovih srčnih utripov (PSU) je obvezno, zato uporabljamo prenosni CTG.

Babica Vam bo pri porodu pomagala s svojim znanjem in izkušnjami. Zaupajte ji. Vprašajte jo po vsem, kar bi vas utegnilo zanimati in dobro sodelujta, da bo šel porod čimbolj po načrtih.

Kljub temu da je v babiški hiši kar nekaj rekvizitov za nefarmakološko lajšanje bolečin (žoge, TENS, vrvi), lahko kakšnega prinesete tudi od doma.

Za maksimalno udobje med porodom lahko uporabljate svoja oblačila (spalna srajčka).

Lahko se odločite tudi za porod v porodnem bazenu. Informacije v zvezi s porodom v vodi boste dobili od babice na razgovoru v ustni in pisni obliki (KP porod v vodi).

Prehranjevanje in pitje med porodom

Razumljivo je, da naraven porod traja dlje kot porod, ki ga pospešimo z amniotomijo ali oksitocinom. Nosečnice imajo že po naravi počasnejšo peristaltiko, bolečina pa jo še upočasni. Prehranjevanje in pitje je odvisno od faze poroda in napredovanja le-tega. V latentni fazi poroda (to je faza zorenja ustja in običajno ni zapletov) je dovoljeno več kot v aktivni fazi (se pričakuje več zapletov). Dovoljeno je pitje tekočin po požirkih (voda, čaj, vitaminsko-energijski napitki, bistri sadni sokovi, jabolčni sok, ananasov sok). »Poln« želodec je sporen v primeru komplikacij, tj. če bi porodnica potrebovala anestezijo. Večino posegov se sicer opravlja v spinalni anesteziji, vendar pa se v urgentnih primerih poslužujemo splošne anestezije, kjer je nevarnost aspiracije veliko večja.

V primeru komplikacij

V primeru zapletov pri porodu babica premesti porodnico v porodni blok in na pomoč pokliče dežurnega zdravnika in/ali pediatra.

Takšne komplikacije bi lahko bile:

 • zastoj poroda
 • hipoksija ploda/ fetalni distres
 • mekonijska plodovnica
 • nejasna krvavitev – abrupcija placente, itd.

V kolikor bi bili po porodu potrebni manjši posegi (šivanje poškodb porodne poti), jih zdravnik opravi v babiški hiši.

4. Po porodu

Tri ure po porodu z vami še vedno ostane izbrana babica, po treh urah pa prevzame skrb za družino osebje, ki skrbi za ginekološki oddelek. Za izvedbo preventivnega programa preiskav pri novorojenčku pa skrbi osebje otroške štacije. Pediater dnevno pregleda otroka, ginekolog pa v okviru rednih vizit otročnico.

Priporočljivo je, da v babiški hiši skupaj s porodnico stanuje tudi partner, ki ji bo v podporo in pomoč pri okrevanju in skrbi za novorojenčka.

Če zaradi zdravstvenega stanja otročnica ne more bivati v babiški hiši (npr. zaradi večje krvavitve, bolezni novorojenčka), jo preselimo na porodni oddelek, kjer je pod večjim nadzorom. S partnerjem lahko stanujeta v nadstandardni sobi.

Pri porodnici in novorojenčku se vodi vsa predpisana dokumentacija, kot sicer. Izvajajo se vsi postopki razen tistih, s katerimi se pacientka, kljub razumljivi obrazložitvi koristnosti le-teh, ne strinja.

Vse obroke in napitke se družini postreže v apartmaju, za čiščenje skrbi bolniška strežnica ginekološkega oddelka, ki prostore počisti enkrat dnevno v dopoldanskem času in porodno sobo po porodu.

Babica, ki je porod vodila, družino v času bivanja v babiški hiši večkrat obišče.

6. Odpust in stroški

Porodnica in novorojenček sta odpuščena predvidoma po treh dneh.

Stroške se poravna pred odpustom.

Želimo Vam čudovito porodno izkušnjo in prijetno bivanje!