Kakovost

Kazalniki kakovosti – po tromesečjih

I-III IV-VI
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 0 0
Število padcev 0 0
Število oskrbnih dni 3229 3229
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij 0 0
Skupaj število razjed
Od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici 0 0
Od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu 0 0
Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1073 972
Kazalnik 4: Čakanje na odpust 0 0
Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja 0 0
Število dni čakanja na odpust 0 0
Razpon števila čakalnih dni 0 0
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov 0,08 0,02
Število ponovnih sprejemov 9 17
Število vseh odpuščenih bolnikov 1073 972
Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe
Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA? da da
Število vseh hospitaliziranih bolnikov 1073 972
Število vseh bolnikov koloniziranih z MRSA 4 0
Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS 8 3