Vizija

Naša bolnišnica želi postati in ostati materam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, na področju ginekologije pa bolnicam nuditi oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih smernicah.

V največji možni meri želimo varovati zasebnost bolnic in ustreči njihovim željam, če te niso v nasprotju s strokovno doktrino. Da bi lažje prisluhnili tudi porodnicam, ki želijo čim naravnejši porod, smo opremili posebne prostore zanje, kjer se bodo počutile domače in hkrati varno v okolju bolnišnice.

Da bi to dosegli, se moramo truditi prav vsi zaposleni – od prvega do zadnjega, za uspeh pa je potrebno tudi nekaj dobre volje in uvidevnosti s strani bolnic, porodnic in njihovih najbližjih.

Kljub prekoračenemu dogovorjenemu obsegu dela in prostorskim ter kadrovskim omejitvam, se kar v največji možni meri posvetimo vsaki bolnici ali porodnici, ki išče zdravstvene storitve v naši bolnišnici.