Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o zavodu:

Naziv javnega zavoda: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna (v nadaljevanju: zavod)

2. Osebna izkaznica zavoda:

Ime: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Sedež zavoda: Prečna ulica 4, Postojna
Matična številka: 5779197
Davčna številka: SI44498403
Šifra uporabnika: 27855
Številka TRR: 01100-6030278573
Telefon: 05 7000 720
Faks: 05 7204 009
Spletna stran: www.bolnisnica-po.si
Ustanovitelj: Vlada RS
Datum ustanovitve: 1993

3. Dejavnosti:

 • bolnišnično zdravstvena dejavnost (N 85.110)
 • specialistična izven bolnišnična dejavnost (N 85.122)
 • samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (N 85.141)
 • dejavnost lekarn (G 52.310)
 • gospodarska dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen (dejavnost menz (H 55.510),
 • priprava in dostava hrane (catering) (H 55.520), dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (O 93.010)
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n. (M 80.422).

4. Organi zavoda:

 • svet zavoda
 • direktor
 • strokovni svet
 • disciplinska komisija

5. Dokumenti